Když si to tedy situace žádá, zjišťují, jaký je stav; a podle toho vyhodnocují, zda aktivovat protipovodňová opatření. Díky tomu mají podle něj Berounští zhruba desetihodinovou dobu, kdy se mohou na živel připravit, pokud začne problém na horním toku.

Beroun má spuštěný systém, který by poslal SMS zprávy lidem v postižených oblastech, pokud by hrozila záplava. „Pokud by byli lidi ohroženi podvodní, dostávají vyrozumění, že tu je takové riziko a aby si zabezpečili svůj dům,“ vysvětlil místostarosta.

Systém prošel „zkouškou“ loňské léto, kdy se při bouřkách rozvodnila Litavka. „Byli jsme v pohotovosti, připravovali jsme různá čerpadla, protipovodňové hráze a podobně,“ zavzpomínal Michal Mišina. Naštěstí však Litavka tehdy rychle klesla.