Od prvního srpna některé sběrné dvory v České republice již neodebírají elektroniku značky Samsung. Důvodem je podle společnosti Asekol, že s korejským výrobcem elektroniky nemá uzavřenou smlouvu. Tu naopak získala konkurenční firma Rema systém, která ale zase není dohodnutá s většinou sběrných dvorů.

Podle mluvčí společnosti Rema Pavlíny Svobodové bude firma případné problémy řešit. „Pokud se občané dostanou do komplikací v oblasti zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jsme plně připraveni zajistit zpětný odběr, a to v každé ze šesti definovaných skupin elektrozařízení, a bez zbytečného odkladu,“ poznamenala Pavlína Svobodová.

Berounských obyvatel se ale tento problém nikterak nedotýká. „Obyvatelé Berouna mohou zůstat klidní. Společnost AVE má uzavřenou smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení se společností Rema. Zpětný odběr výrobků Samsung je tedy pro naše občany zabezpečen i po prvním srpnu,“ upozornila na webu města starostka Soňa Chalupová.