Mezi Vysokým Újezdem a Kuchařem se konal polní den. Dorazili sem zea m ědělci, kteří se pěstováním geneticky upravenými rostlinami již zabývají, nebo ti, kteří se s touto technologií chtěli seznámit.

Geneticky modifikovaná kukuřice je totiž odolná proti jejímu největšímu škůdci. „Do kukuřice je nasazen gen, který zajistí, že kukuřice je odolná proti zavíječi kukuřičnému,,“ vysvětlila Miluše Kusendová ze společnosti Monsanto, se kterou zemědělci spolupracují právě při pěstování geneticky upravené kukuřice.

Proč se bránit zavíječi? „Housenky zavíječe rostlinu provrtají, ta se láme a nevyživuje. Výsledkem je nejen nízká úroda, ale porušené rostliny častěji napadá plíseň. To není dobré pro zvířata, ani lidi,“ sdělila Miluše Kusendová. „Aby zemědělci zabránili znehodnocování rostlin, mají několik možností. Buď použijí chemický postřik, nebo biologickou ochranu, to je však náročná metoda. V případě, že pěstují geneticky modifikovanou rostlinu, chemické ošetření odpadá a tím se výrazně chrání i životní prostředí,“ dodává Miluše Kusendová.
Podmínky pěstování objasnila na polním dni mořinského zemědělského družstva Marie

Křístková z Ministerstva zemědělství ČR. Podle ní patří Berounsko, v porovnání se zbytkem republiky, mezi největší pěstitele geneticky modifikované kukuřice. „Zemědělci družstva Mořina byli mezi prvními, kteří s touto technologií začali. Z tohoto důvodu se můžou prezentovat i největšími zkušenostmi z regionu,“ uvedla Marie Křístková z Ministerstva zemědělství ČR.

Geneticky upravenou kukuřici budou letos na Mořině sklízet již počtvrté. „S tímto druhem pěstování jsme začali před třemi lety v malém množství. I to však přineslo ekonomické i ekologické výsledky. Hektarů každým rokem přibývalo. Dnes pěstujeme tento druh kukuřice na maximální ploše, kterou můžeme využít,“ uvedl Štěpán Čížek, hlavní agronom Zemědělského družstva Mořina.