Veřejné zasedání se koná 21. července. Hlavním bodem programů bude stanovení svou výběrových komisí na dodavatele svou staveb. Jedna z komisí vybere následně dodavatele kanalizace v Trněném Újezdu, přičemž vyhodnocení nabídek se bude konat 27. července. Další výběrová komise bude mít za úkol vybrat dodavatele dodavatele stavby přípojky vodovodu. Zastupitelé projednají pronájem obecního pozemku nad bytovkami lomů, mělo by jít o dlouhodobý pronájem.