Rekonstrukce mostu v Suchomastech je zahájena. Most musel být kvůli opravám uzavřen. Obec se tak stala neprůjezdnou. Objížďka vede přes Bykoš a je dlouhá 4,5 kilometru. „Objet Suchomasty není vůbec problém. Rozumní lidé určitě pochopí, že úprava mostu je nutná,“ sdělil Jaroslav Peták, který přes Suchomasty dojíží do zaměstnání.

Suchomasty jsou uzavřeny od úterý a doba uzavírky je určena na čtyř měsíce. „Opravy začínají frézováním mostu. Už se těšíme, až bude jeho rekonstrukce dokončena. Most bude uzavřen do konce června. Prozatím se musíme uskromnit. Opravit most bez jistých omezení není možné,“ uvedl starosta Suchomast Josef Štěpán.

Uzavření mostu rozdělilo Suchomasty na dvě části. Pro pěší byla podél mostu postavena lávka. „Uzavírka mi nepůsobí žádné potíže. Na autobus i do obchodu chodím přes lávku. Jsme rádi, že budeme mít v obci nový most,“ uvedla Jaroslava Kešnerová. „Lávku využívám. Když potřebuji do Berouna, jezdím přes Tmaň,“ přidává se další obyvatelka Suchomast Věra Skramuská.

Rozsah opravy mostu se bude v průběhu renovace upravovat. „V příštím týdnu se uskuteční schůzka dodavatelskou firmou JHP Mosty. Jak jsem upozorňoval, je třeba upřesnit, v jakém rozmezí bude rekonstrukce mostu provedena,“ uvedl starosta Suchomast.

Oprava mostu je součástí renovace rybníka
Renovace Suchomastského mostu je součástí rozsáhlé rekonstrukce místní rybníka. Jeho rekonstrukce je rozložena do tří etap. První byla dokončena v loňském roce a celkové náklady dosáhly sedm milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj ji podpořilo 3,5 milionu a stejnou částku investovala do první fáze oprav i obec.

Jednotlivé etapy opravy byly rozděleny podle toho, zda se jednalo o vodní část, či dopravní. Bylo třeba určit, které opravy náleží zřizovateli přilehlé komunikace, kterým je Středočeský kraj a kterou zajistí obec. „Smlouva mezi ministerstvem, obcí a krajem upřesnila, kdo je za jednotlivé fáze rekonstrukce zodpovědný,“ vysvětlil starosta Suchomast Josef Štěpán s tím, že první etapa renovace rybníka zajistila opravu jeho hráze, chodníků a zábradlí. Druhou část rekonstrukce zajišťuje Středočeský kraj. Ten provede opravu mostu. „Celková částka na jeho renovaci dosáhne 5,3 milionu korun,“ upřesnil Josef Štěpán.

Poslední fází renovace rybníka je jeho odbahnění.

Renovace mostu v Suchomastech:

  • doba uzavírky březen – červen 2008
  • trasa objížďky přes obec Bykoš
  • délka objížďky 4,5 kilometru
  • náklady 5,3 miliony korun