Studentské práce jsou k vidění na velkoformátových panelech na berounské Pěší zóně. Výstava pak pokračuje v prostorách Muzea Českého krasu, konkrétně v konírně, kde je možné zhlédnout kompletní práce všech zapojených studentů, včetně 3D modelů.

„Ve své semestrální práci, respektive návrhu jsem se snažila plochu, kterou jsem zastavěla, dále využít na střeše. Tedy zahrada se zezdola přesunula nahoru. Lidé tam mohou strávit příjemný čas u interaktivních exponátů a užít si pěkné výhledy,“ prozradila svůj záměr budoucí architektka Daniela Miklošová (21) ze slovenských Košic. „Mým cílem bylo celý prostor využít a propojit, aby nevznikaly oddělené části, například přechod přes venkovní část. Jednalo se mi o maximální využití v létě i v zimě. Inspiroval jsem se muzei, které existují, například berlínským. Tam jsou také přístavby k historickým budovám,“ popsal student Matěj Najvárek (23) z Rudné u Prahy.

Chystá se kompletní rekonstrukce muzejního areálu

Domy, kde muzeum sídlí, prošly rekonstrukcí v 90. letech. V roce 2002 ale zasáhla Beroun povodeň, při které bylo přízemí muzea zaplaveno až do výše 1,86 metru. Tato událost si vyžádala změnu uspořádání a využití prostor, ale i vybavení muzea. To se však po letech ukazuje jako nedostatečné a technicky zastaralé. Potřeby muzea již přesahují možnosti těchto památkově chráněných budov a jejich prostory a uspořádání jsou nedostačující pro muzejní aktivity, kulturní i edukační. Nevyhovující je zejména zázemí pro návštěvníky a školní skupiny. Proto vedení muzea společně se zřizovatelem, Středočeským krajem, zahájilo přípravu komplexní rekonstrukce celého muzejního areálu. A právě studenti se pokusili skloubit jeho historickou podobu s moderní výstavbou.

Výstava návrhů studentů ČVUT v Muzeu Českého krasu:

Zdroj: Hájíčková Jana

„Líbí se mi, že se na jednom místě sejde spousta návrhů. Jak k tomu studenti přistupují neotřele a můžeme z jejich návrhů čerpat. Podobně jsme nechali zpracovat lávku v Kozlech a rekonstrukci letního kina. Oba návrhy tehdy také prošly výstavou na Pěší zóně. Bohužel pro muzeum dům v rohu je v soukromém vlastnictví, ale studenti už s ním ve svých návrzích počítají. Snad se podaří dům odkoupit,“ přeje si místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci). Nicméně rekonstrukce proběhne, i kdyby se dům odkoupit nepodařilo.

Brzy se uskuteční architektonická soutěž

„Dům muzea už naráží na své limity v rámci provozu i organizace. Historicky byl vším, ale ne muzeem. Pro celé město to bude velká výhoda, až se zrekonstruuje. Jsem nadšený a už se na to těším. Oceňuji přístup pana architekta Jiřího Huška, který muzeu pomůže se zadáním. Nezapomněl vůbec na nic. Že muzeum využívají i vzdělávací instituce jako školy, probíhají zde kulturní a společenské akce. Ve městě bojujeme s prostorem, zejména v centru. Buď jsou soukromých osob, anebo nejsou vůbec,“ postěžoval si Tomčo. Brzy se uskuteční architektonická soutěž, z níž vzejde vítězný návrh.

Ze sobotního koncertu České filharmonie hráčů  na lesní roh v Čechovně.
Koncert v parku udělal tečku za letošní Jarní akademií hornistů na zámku v Litni

„Navrhl jsem, aby se uspořádala architektonická soutěž a snažím se o co nejlepší zadání. Na studentských pracích je krásná paleta přístupů, ale zadání měli studenti od muzea velmi volné,“ podotkl Jiří Huška z České komory architektů. A jakým zadáním se studenti řídili? Futuristická a vizionářská novostavba nového křídla Muzea Českého krasu v Berouně by měla vytvořit současnou protiváhu ke stávajícímu historickému objektu. Objekt by mohl být zasazen do volné části pozemku v sousedství existujícího muzea a být s ním funkčně logicky propojen. Jeho řešení by mělo navazovat na současné vývojové trendy rozvoje a přístaveb historických objektů.