Vedení muzea počítá především s obohacením kolekce keramiky. Ta má být cíleně zhodnocována nákupy během tradičních hrnčířských trhů: pořízením výrobků od regionálních autorů i zúčastněných ateliérů z celé republiky. Přibývat by však mělo třeba i regionálních ex libris či památek na minulost podnikání nebo spolkové činnosti na Berounsku. Rozšířit paleontologické sbírky pak pomohou sběry zejména na desítce lokalit: Děd; Karlštejn, Koněprusy, Kosoř, Lochkov, Měňany, Ostrý, Radotín, Trubín a Veselá.

Umění, minulost i příroda

Nákup obrazu za více sto tisíc korun pro Galerii Středočeského kraje patřil v rámci doplňování sbírek krajských kulturních institucí v minulých letech spíš k těm významnějším událostem. Pořizované sbírkové předměty pro krajem zřizované muzejní instituce byly však mnohem rozmanitější – a často se podařilo pořídit zajímavosti i za drobnější částky.

Sbírky středočeských muzeí se v uplynulých letech rozrostly například o trampské tiskoviny, 150 let staré oblečení, sbírky vycpaných ptáků a preparovaných brouků, minerály z uranových dolů; pořízena byla třeba i kolekce zahrnující více než tisíc pohlednic zobrazujících Kutnou Horu… To všechno poslouží k uchovávání kulturního dědictví i pro další generace, což je jeden z úkolů, jež muzea plní.

Důraz hlavně na historii

Zkušenosti s nákupy z uplynulých dvou let se promítají i do nové koncepce sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury pro období let 2021 až 2025. Na rozšiřování sbírek nákupem předmětů pro 17 krajských institucí by mělo být vyčleněno dohromady kolem dvou milionů korun. Taková je alespoň představa plynoucí ze zmiňované koncepce, kterou ve spolupráci s řediteli krajem zřizovaných institucí vytvořili vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Kateřina Pešatová, vedoucí oddělení kultury Lukáš Halenkovský a Ivana Krausová z jeho týmu. O tom, kolik pro tento účel skutečně vyčlení, však budou každoročně rozhodovat krajští zastupitelé v rámci hlasování o rozpočtu. Další nákupy pak umožňují dotace ministerstva kultury.

Největší rozsah by podle očekávání mělo mít doplňování sbírek výtvarného umění, písemností, tisků a knih, dále nákupy v oborech historickém, etnografickém, numismatickém, uměleckých řemesel či zoologickém. S plánováním koupí pro další doplňování se naopak nepočítá třeba v případě kolekcí mineralogických, mykologických, antropologických či militarií, stejně jako se nechystá třeba přikupování staveb do skanzenů nebo pořizování diapozitivů. Skromnější zřejmě budou nákupy fotografií i videozáznamů, zoologických exponátů nebo archeologických artefaktů. Také fondy zahrnující předměty z oborů botaniky, entomologie, geologie či paleontologie budou patrně častěji doplňovány spíš vlastní vědeckovýzkumnou činností.

Devatenáct kulturních institucí

Ze 17 sbírkotvorných institucí fungujících jako příspěvkové organizace Středočeského kraje představují většinu víceoborová muzea zaměřená na region i v kombinaci s tematickou specializací; je jich 13. Jako příspěvkové organizace kraje dále funguje po dvou galeriích (GASK v Kutné Hoře a Rabasova galerie v Rakovníku) i památnících osobností (Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše a Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami). Kraj ještě dále zřizuje Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně a Ústav archeologické památkové péče středních Čech – ty však netvoří soubory, jež jako sbírky definuje zákon.

Příklady sbírkových nákupů v loňském roce:

- Malba (olej na plátně) Triumf smrti od Josefa Hnízdila: 170 000 Kč – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
- Ornitologická sbírka (126 dermoplastických preparátů ptáků): 160 000 Kč – Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
- Entomologická sbírka brouků (199 velkých a 14 malých krabic): 100 000 Kč – Hornické muzeum Příbram
- Betlém příbramského typu s vyřezávanými polychromovanými figurkami a stavbami, současná práce řezbářů Hoškových: 60 000 Kč – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
- Kolekce designového broušeného křišťálu (18 položek): 50 000 Kč – Muzeum Českého krasu v Berouně
- Mince vyšších hodnot tolarové a zlatníkové měny (5 kusů): 49 060 Kč – České muzeum stříbra v Kutné Hoře
- Soubor z původní expozice na zámku Hluboš (27 věcí): 25 000 Kč – Muzeum T.G.M. Rakovník
- Soubor prací Kruhu přátel Vladimíra Boudníka k sedmdesátinám Bohumila Hrabala (10 kusů): 14 000 Kč – Polabské muzeum v Poděbradech
- Trampské magazíny ze sbírky Jiřího Jedličky: 10 320 Kč – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; celkové výdaje v roce 2019 dosáhly 2 498 920 Kč a Galerie Středočeského kraje se na nich podílela částkou 1 376 000 Kč