„Součástí projektu jsou i zařízení sloužící pro digitalizaci sbírek, bez čehož se moderní muzea už neobejdou,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Muzeum Českého krasu aktuálně spravuje 29 podsbírek, které mají dohromady přes 113 tisíc evidenčních čísel. Jedná se například o archeologické, historické, etnografické, geologické, paleontologické nebo uměleckořemeslné sbírky. Vše bude po dokončení projektu možné přestěhovat ze stávajících provizorních prostor do nově zrekonstruované budovy centrálního depozitáře.

„Nynější dočasné umístění velmi obtížně plní nároky na klimatické a další podmínky uchovávání exponátů. Už samotná kapacita aktuálních depozitárních prostor není ani dostatečná. Všechny tyto zásadní problémy řeší právě zahajovaný projekt,“ podotkla hejtmanka.

Faktem ale zůstává, že rekonstrukce depozitáře je finančně náročná. „Středočeský kraj by si nemohl dovolit takovýto projekt financovat z vlastních zdrojů. Proto je pro nás, jako zřizovatele Muzea Českého krasu, velmi důležité, že se podařilo získat dotaci z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 46,4 milionu korun,“ připomněl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Karel Horčička.

Sbírkový fond muzea byl poškozen povodní v roce 2002; tehdy škody utrpěly i depozitáře umístěné v přízemí hlavních budov muzea. „Škody způsobené povodní na majetku i sbírkách dosáhly značné výše a dosud se napravují. Povodeň činnost muzea ovlivnila, pozměnila priority pro příští léta a poukázala na nutnost koncepčního řešení uložení a ochrany sbírkových předmětů muzea,“ uvedla Karin Kriegerbecková, ředitelka Muzea Českého krasu.

V budově centrálního depozitáře rovněž dojde k vybudování a vybavení digitalizačního pracoviště, které bude sloužit k digitalizaci stávajícího sbírkového fondu včetně uchovávání nových přírůstků v digitální podobě. „Budeme tak moci eliminovat potřebu přesunu sbírkových předmětů a riziko jejich poškození převozem pro potřeby digitalizace,“ dodala ředitelka.

Budova budoucího centrálního depozitáře se nachází v ulici S. K. Neumanna v Berouně. Dokončení stavebních prací je naplánováno na prosinec roku 2020.