Psi pak způsobují škody na volně žijící fauně naší přírody.

„Uvědomujeme si, že mnozí z vás ani nevědí, že volné pobíhání psů je v rozporu s platnými zákony. Podle paragrafu 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě. Doufáme, že lidé si tento nešvar uvědomí a své psy nebudou nechávat volně pobíhat," konstatovali zástupci Mysliveckého sdružení Hora Tmaň.

Na řadě obcí a měst navíc pro venčení psa bez vodítka platí veřejné vyhlášky, za jejich nedodržení hrozí majiteli zvířete další pokuta.