Myslivecké sdružení Český kras se sídlem v Karlštejně jich má za sebou několik.

„V mysliveckém roce 2016 – 2017 jsme uspořádali pět naháněk, při kterých bylo uloveno sedmačtyřicet mladých divočáků (selat a lončáků). Kromě toho ulovili členové našeho spolku osmnáct prasat. Jedná se dlouhodobě o průměrný odlov. Stav černé zvěře je stabilizovaný  a o přemnožení se u nás nedá hovořit," uvedl k naháňkám černé zvěře hospodář Mysliveckého sdružení Český Kras Karlštejn Petr Moucha.

Myslivecké sdružení Český kras Karlštejn má čtyřicetiletou tradici. Honitbu má pronajatou od Lesů České republiky.

„Honitba je celá součástí národní přírodní rezervace Karlštejn," upozornil Petr Moucha.

V současné době má karlštejnský spolek 26 členů. Nejstaršímu je 82 let              a nejmladšímu 30 let. Kromě toho se může pochlubit čtyřmi novými žadateli o členství, kteří ale věkový průměr přes 62 let příliš neovlivní.

Honitba karlštejnských myslivců zasahuje do obvodu obcí Karlštejn, Bubovice, Hlásná Třebaň, Svatý Jan pod Skalou a Srbsko.

Podstatnou část honitby  tvoří lesní porosty, ve kterých černá zvěř prakticky neškodí, nedochází  ke konfliktům s majiteli pozemků. Ke škodám dochází na sousedních zemědělských pozemcích rozrýváním travních porostů a v porostech kukuřice, řepky, příp. obilí.

Černá zvěř vyhledává potravu převážně v noci  a prasata jsou u nás stále velmi plachá, nedošlo zatím nikdy ke konfliktu při náhodném setkání s návštěvníky lesa.  Zpravidla prasata prchají  dřív než je člověk vůbec uvidí.

„Do blízkosti obydlí přicházejí prasata především v Karlštejně. Část obce v údolí  potoka je obklopena lesem, a tak zejména z úbočí Plešivce pronikají prasata na špatně oplocenou vinici a zde škodí rytím a sklizní dozrávajících hroznů," upozornil myslivecký hospodář..

V období nouze myslivci přikrmují zvěř senem a obilím v krmelcích, které mají rozmístěny v různých částech honitby.

„Kromě černé zvěře je v karlštejnské honitbě asi 60 kusů srnčí zvěře, Které každoročně lovíme 25 kusů. Vysoká (jelení) zvěř se zde nevyskytuje. Kromě  černé zvěře, srnčí zvěře a lišky se zde jiná zvěř neloví s ohledem na to, že jde o národní přírodní rezervaci," vysvětlil Petr Moucha.

Z ostatních druhů zvěře je zde poměrně početná populace jezevců, vyskytuje se kuna lesní i kuna skalní. .

Myslivci z Karlštejna také  provozují víceúčelové zařízení  se střelnicí na asfaltové terče (lovecké kolo).  Pořádají již více než 30 let ročně dva veřejné závody, a to jarní Josefský a podzimní Václavský. Kromě toho se zde pořádají různé společenské akce.