„Jednalo se o velké množství odpadu z demontovaných částí autovraků a další nepotřebný materiál, který už známý pachatel navezl nad Vráž v letech 2014 a 2015," vysvětlila zastupitelka obce Olga Salonová.

Protože tato osoba nepořádek neuklidila, rozhodli se myslivci z Honební společnost Vráž, že tak učiní sami. Jejich snahu podpořili radní, kteří jim zajistili kontejner i jeho odvoz. Celkem patnáct myslivců pod vedením Tomáše Jelínka věnovalo úklidu nepořádku svůj volný čas. Samotnou skládku vyklízelo pět lidí dva dny. Odpad zaplnil kontejner o obsahu 40 kubíků a další materiál v odhadu 80 kubických metrů zatím čeká na odvoz. Neméně záslužnou práci udělalo i deset dalších myslivců, kteří vyklidili příkopy mezi Berounem a Lhotkou.

Před několika lety musela obec na vlastní náklady zlikvidovat černou skládku odpadu na pozemku obce před pozemky, které dříve vlastnil pan Litowczyk. Částka, kterou obec za úklid zaplatila, se vyšplhala na více než 150 tisíc korun. Byla hrazena prostřednictvím dotace Středočeského kraje. Skládku tehdy likvidovali pracovníci Technických služeb Beroun. Ti doložili práce a odvoz odpadu doklady. Místo bylo označeno cedulkou o tom, že se Středočeský kraj podílel na likvidaci této skládky i cedulkou zakazující ukládání odpadu.