Jednotlivé spolky se rozrostly o celkem deset nových myslivců, mezi kterými jsou také ženy. „V současné době je v berounském regionu registrováno kolem 700 myslivců," upozornil předseda kulturního výboru zkušební komise Okresního mysliveckého sdružení Beroun Josef Šinkner..

Pasování na myslivce a získání prvního loveckého lístku ale předchází náročné zkoušky z myslivosti. Ty se letos uskutečnily v Kulturním domě Bezovka v obci Bzová.

„Místní myslivecký spolek nám připravil moc hezké zázemí. Sál místní restaurace nazdobil spoustou trofejí. Ke zkouše mělo přijít celkem dvanáct uchazečů. Jeden z nich ale onemocněl, a tak jich zkoušky z myslivosti podstoupilo jen jedenáct. Mezi adepty byly také dvě ženy," uvedl za Okresní myslivecké sdružení Beroun Radim Šíma. 

Adepti, které doprovázeli zkušenější kolegové, se  hned po  zahájení  rozešli  ke zkušebním  stolkům. Celkem je čekalo sedm předmětů. Každý zkoušel jiný komisař. Na řadě  z nich  byla  vidět značná  dávka  nervozity, která  některé neopustila až do ukončení zkoušek. Pohodovou atmosféru dokreslovalo vzpomínání zkušených myslivců, kteří se přišli podívat na začínající kolegy, na jejich vlastní zkoušky.  

„Zkouškám z myslivosti předchází náročný kurz, za který adepti zaplatí pět tisíc korun. Každý z nich tedy chce u zkoušek uspět. Bez jejich úspěšného absolvování se nestanou registrovanými členy mysliveckého spolku," vysvětlil Josef Šinkner.

„O přestávce se zkušební senát sešel na poradu a podepsal vysvědčení. Jeden z uchazečů bohužel neprošel. Vyhlášení ýsledků a zhodnocení průběhu zkoušek se ujala  předsedkyně Alena Jirků. Pochválila připravenost adeptů a popřála mnoho krásných loveckých zážitků," dodal Radim Šíma.

Podle Josefa Šinknera není ničím výjimečným, že některý z adeptů u zkoušek z myslivosti neuspěje. „Zkoušky se konají jednou za rok a pokaždé u nich jeden nebo dva adepti neuspějí," poznamenal Josef Šinkner.

 Šest  uchazečů u zkoušek prospělo, čtyři s vyznamenáním. Novopečená myslivkyně  Stanislava Hrudková  poděkovala  lektorům  za  dobré připravení  ke zkouškám i členům  zkušebního senátu a kulturní komisi okresního mysliveckého sdružení za přípravu kurzu a všem kteří se podíleli  na  zkouškách z myslivosti.