„Z vycházky Za zimovišti ptáků na Berounce, kterou pořádáme ke Světovému dni mokřadů, se už stala tradice. Pokaždé s námi chodí kolem třiceti lidí. Většinou to jsou rodiče s dětmi. Takovou zimu, jaká je v letošním roce, ale při ní nepamatuji," uvedl zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Český kras Jaroslav Veselý.

Český kras ale není jediné místo, kde se na tuto akci můžete vydat. Jak jsme se dozvěděli, vycházky se konají na mnoha místech České republiky a směřují k vodním plochám.

Členové České společnosti ornitologické je spojují
s pozorováním ptáků. Současné mrazy podle nich dávají šanci na zajímavá pozorování.
„My se v rámci vycházky, která se uskuteční v sobotu 4. února, zajdeme podívat do zimoviště netopýrů. V současné době probíhá jejich sčítání," upozornil Jaroslav Veselý.

A pro všechny zájemce dodal ještě jednu užitečnou radu: „Ten, kdo bude chtít netopýry vidět, si musí kromě dobrých bot a teplého oblečení, vzít také baterku." Netopýrům se v CHKO Český kras daří, jak se sami přesvědčíte.

Koho zajímají zimoviště vodních ptáků na řece Berounce, ať přijde v sobotu v deset hodin dopoledne na vlakovou zastávkudo Srbska. Vycházka povede podél Berounky ze Srbska do Berouna. Pořadatelé doporučují účastníkům akce, aby si s sebou vzali i dalekohled.
Okolí řeky Berounky je jedním z významných ptačích území. Křivoklátsko bylo nařízením vlády v roce 2004 vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.
V území bylo zjištěno více než 120 hnízdících druhů, dalších 40 druhů bylo zaznamenáno mimo hnízdní období nebo jejich hnízdění nebylo potvrzeno.