„Očkovací centra, která byla doposud v našem kraji u větších nemocnic, budou převedena buď do ambulantního provozu jednotlivých ambulancí, nebo zaniknou. Tak, jak k tomu došlo v naší Nemocnici Hořovice, kde zůstává jen očkování dětí,“ uvedla mluvčí.

Očkování třetích dávek přejde do kompetence praktických lékařů, v Berouně stále ale existuje alternativa. „Aplikovat třetí dávku je tedy možné, co se týče našich zařízení, jen v berounské nemocnici. Primárně by se však lidé měli obracet na své praktické lékaře,“ doplnila Horáková.

Do domovů pro seniory a dalších pečovatelských zařízení by eventuálně mohl zajet očkovací tým. „Co se týká očkování v ústavech sociální péče a domovech důchodců, tam proběhne očkování také po domluvě s praktickými lékaři. Případně proběhne očkování mobilními týmy, kterými byli obyvatelé těchto domovů očkováni při podávání předchozích dávek,“ informuje Horáková.

Registrovat se k očkování třetí dávkou je možné opět přes centrální registr Ministerstva zdravotnictví. Účast se zatím nedá určit. „Zájem ze strany našich zdravotníků nám zatím znám není. Nabídku na podání vakcíny jsme uskutečnili tento týden, tudíž zájem lze v tuto chvíli jen předpokládat,“ uzavřela mluvčí.