Přímo v Berouně se tři plochy objevily na silnici Pražská směrem do města a u železničního přejezdu mezi Brožíkovou a Tylovou ulicí. Radnice potvrdila, že se jedná o nelegální stavby, na které městský úřad nevydal povolení. „Billboard, který stojí u Václavského náměstí, brání například výhledu při výjezdu z křižovatky. I když to ale je v katastru města, my prostě nemůžeme přijít a tu konstrukci vzít a hodit ji do šrotu. Musíme postupovat podle zákona. V současnosti to odbor dopravy již řeší, “ řekl místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO). Městský úřad tak zahájil správní řízení vůči majiteli a vyzval ho k odstranění ploch.

Vlastníci pozemků neměli o umístění billboardů ani ponětí. V Berouně je to ve dvou případech Středočeský kraj a ve třetím Správa železnic. „Odbor dopravy Středočeského kraje o těchto konstrukcích nevěděl. Předpokládáme, že tam byly umístěny v nedávné době zřejmě nelegálně. Případné povolení podle zákona o pozemních komunikacích mohl vydat pouze městský úřad v Berouně,“ uvedla mluvčí kraje Helena Frintová.

Podobně se vyjádřila i Správa železnic. „Firma, která vlastní billboard, byla vyzvána k jeho odstranění a pokud tak neučiní do 10. února, zasáhne Správa železnic a plochu odstraní,“ sdělila před několika dny mluvčí Radka Pistoriusová. Ve čtvrtek 11. února konstrukce s reklamní plochou skutečně z pozemku u přejezdu zmizela. Odstranit ji dala Správa železnic.

Podle štítku na konstrukci je provozovatelem reklamního zařízení firma EDGE Reality, která své sídlo udává v Holečkově ulici na pražském Smíchově a lze ji kontaktovat pouze přes datovou schránku. A aby to bylo ještě trochu víc komplikované, vlastníkem konstrukcí je slovenská firma DUO CENTER Slovakia, jejíž jediným kontaktem je e-mailová adresa. Deník oběma poslal dotaz, zda vědí, že jsou jejich konstrukce postaveny nelegálně. Z EDGE Reality odpověděli, že na umístění reklamních ploch mají povolení. Doložit jej ale už nedokázali a na opakované dotazy přestali reagovat.

Z DUO CENTER Slovakia odpověď nepřišla vůbec. Pronajímatelem ploch je agentura Eurobillboard, kterou zastupuje Anton Fischer. Ten řekl, že konstrukce neinstaluje a ani neprovozuje, ale má pouze na starosti jejich pronájem. „My jsem reklamní agentura a tyto plochy pouze pronajímáme. Nevím nic o tom, že tam jsou nelegálně,“ podotkl.

Když mu Deník poskytl vyjádření Středočeského kraje a Správy železnic, poděkoval za upozornění a konstatoval, že dané stanovisko přepošle na provozovatele reklamy.

Billboardy jsou umísťovány na plochy, které nepatří dotčeným obcím, aby bylo jejich odstranění co nejvíce komplikované. Fischer argumentuje tím, že správní řízení lze zahájit pouze vůči vlastníkovi či provozovateli reklamních ploch, eventuálně vlastníkovi pozemku, nikoliv však proti pronajímateli. „Město si tedy musí urovnat, co chce a po kom to chce,“ říká.

Úřady mohou skutečně vyzvat k nápravě pouze provozovatele nebo majitele billboardů. Pronajímatel za jejich umístění nenese žádnou zodpovědnost a po dobu, kdy nelegální stavba stojí, na ní prodává nerušeně reklamní prostor. Momentálně tak nezbývá, než na takové plochy upozorňovat, aby se podnikatelé zbytečně nenechali nachytat a neplatili za něco, co může ze dne na den zmizet.

Není to poprvé, kdy si Fischer pronajal pro své klienty reklamní plochu, která byla ilegální. Loni v září nechala Praha odstranit několik billboardů. Majitel konstrukce s městem nekomunikoval a Fischer se odvolával na to, že si plochu jen pronajímá. „Pokud je plocha nelegální, nemůžeme to prověřit, vlastně se o to moc nezajímáme,“ vysvětlil tehdy.

Magistrát tedy odstranil vše na vlastní náklady a veškerý materiál uložil do svých skladů. Pokud by billboardy majitel chtěl zpátky, musel by městu zaplatit několik desítek tisíc korun za skladování, které jsou v Praze připraveni vymáhat.