„Vojenské lesy a statky opakovaně deklarovaly maximální ochotu vycházet vstříc zájmu veřejnosti o sportovní a rekreační využití nedávno zrušeného vojenského újezdu a jsme připraveni těmto zájmům přizpůsobovat svou hos-podářskou činnost. Chápeme, že se organizace sportovních aktivit v regionu rok po otevření Brd veřejnosti teprve formuje, a proto věřím, že v dalších sezónách vzejde tato iniciativa od zainteresovaných subjektů dříve než v polovině sezony, abychom mohli vše naplánovat dopředu a nečinit tak až formou mimořádných opatření," uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

Ten zároveň připomněl, že schvalování vedení turistických tras, cyklotras i lyžařských tratí na území středních Brd je také současně v gesci správy Chráněné krajinné oblasti a Klubu českých turistů. „Chceme být partnery, naším cílem je dobrá spolupráce se spolky, samosprávou i veřejností. Pokud je trasování zimních i lesních cest v souladu se zájmy ochrany přírody a respektuje dočasná omezení pyrotechnické očisty území, jsme vždy připraveni vyjít vstříc požadavkům, které nám budou předloženy," poznamenal Josef Vojáček.

Z hlediska trasování zimních běžkařských stop je však podle VLS třeba najít kompromis a respektovat i potřebu provádět zimní údržbu na páteřních komunikacích. „Ty je nezbytné ošetřovat a udržovat sjízdné pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Armády ČR," uzavřel ředitel VLS. Zdroj: VLS