Její rekonstrukce byla zahájena už v září loňského roku a trvala přes rok.

„Hrobka je ve vlastnictví rodu Fűrstenbergů, ale pozemek patří obci. Před zahájením oprav hrobky bylo třeba nejdříve přemístit ostatky pohřbených osob. Ty byly z hrobky převezeny a dočasně uloženy v kryptě pod kostelem Povýšení svatého Kříže na nižborském zámku," uvedla starostka Nižboru Kateřina Zusková.

Přemístěné exhumované ostatky náležely hraběnce Františce Berkové rozené Fürstenberg, princezně Marie Henriette, knížeti Maxmiliánu Egonovi a princi Emilu Egonovi a byly vráceny zpět po dokončení prací.

Při exhumaci ostatků se na dně hrobky našly zlaté manžetové knoflíčky zdobené tyrkysy a diamanty. Byl to dar kněžny Leontýny choti knížeti Maxmiliánu Egonu.