Sbor dobrovolných hasičů, kteří společně s městem akci pořádali, se postaral i o špekáčky, jež si vyhladovělí účastníci mohli opéct na připravených ohništích.

Akci doprovodil i hudební program s moderátorem.

Z Bezdědické prakyády 2021.
Závodníky přivítal třetí ročník Bezdědické prakyády

Den pouštění draků vyvrcholil přehlídkou modelů letadel, které do vzduchu vypustili členové modelářského Klubu 216.