Na kongresu se sejdou lékaři z různých oborů pečující o pacienty trpící nespecifikovanými střevními záněty, které se označují zkratkou IBD (z anglického termínu Inflammatory Bowel Diseases). Samostatná sekce je připravená i pro zdravotní sestry.

Doživotní léčba

A z jakého důvodu se této nemoci Nemocnice Hořovice na kongresu věnovat? „Onemocnění IBD, mezi něž patří Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, postihují stále více pacientů. V České republice vzrostl výskyt těchto chorob za posledních padesát let zhruba desetkrát. Onemocnění obvykle postihuje nemocné kolem dvacátého roku života a vyžaduje doživotní léčbu,“ uvedl tiskový mluvčí Nemocnice Hořovice Konstantinos Tsivos.

Jak dále doplnil, nemocní trpí průjmy, křečovitými bolestmi břicha, únavou, někteří podvýživou či závažným zánětlivým postižením kolem konečníku.

Zhoršená kvalita života

Všechny tyto obtíže zhoršují kvalitu jejich osobního i profesního života. Přibližně dvě třetiny pacientů musí v průběhu života podstoupit operaci z důvodů selhání konzervativní léčby, komplikací onemocnění či pro přednádorový stav, nebo dokonce střevní nádorové onemocnění.

„Léčba IBD pacientů je dlouhodobá a komplikovaná, vyžaduje úzkou spolupráci specialistů z oblasti gastroenterologie a chirurgie a často také extrémně vysoké náklady. Péči je tedy třeba soustředit do specializovaných center. Jedno z nich nedávno vzniklo právě v Nemocnici Hořovice,“ připomněl Konstantinos Tsivos.

Společné setkání odborníků

Proto se vedení tohoto soukromého zdravotnického zařízení rozhodlo podpořit společné setkání odborníků, které se tematicky zaměří na předoperační přípravu, prevenci pooperační recidivy, a některé další aspekty léčby IBD.

Odborným garantem akce jsou nově vzniklá sekce IBD chirurgie při České Chirurgické Společnosti ČLS JEP a Pracovní skupina pro idiopatické záněty střevní České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.