Den Země je každoročně 22. dubna a vychází z původních oslav jarní rovnodennosti, kdy se vítal příchod jara. Hlavní myšlenkou svátku je dnes ekologická motivace a péče o naší planetu, zároveň by si člověk měl uvědomit dopady ničení životního prostředí a být více šetrný ke své přírodě. Den Země byl sice o den dříve, nicméně s ohledem na zájem škol se konal právě v pondělí. Děti se formou zábavných her a hádanek mohly dozvědět spoustu užitečných informací o přírodě a seznámit se ekologií. Například u stánku Lesů ČR se mohly projít naboso po šiškách, větvičkách, mechu a hlíně, u stánku propagujícího třídění odpadu se dozvěděly, že baterie nepatří do normálního odpadu, zahrály si speciální domino s motivy třídění odpadu nebo si u stánku Správy CHKO Český kras složily puzzle s obrázky zvířat, které žijí v našich lesích.

Akce se zúčastnilo několik škol především z prvních stupňů a u každého stánku postávaly hloučky školáků. Pořadatelé se jim pečlivě věnovali a velký zájem si chválili. „Dětí je tady dnes hodně a je vidět, že je to baví. Můžeme jen doufat, že to má smysl a něco si z toho odnesou. Snažíme se, aby se u nás na chvíli zastavily. Můžou si u nás prohlédnout výstavu, složit zvířecí puzzle a odnést nějaký ten letáček,“ říká Johana Hofmeistrová ze Správy CHKO Český kras.

Jan Podhorník