Ráno odborníci odebrali monitorovací vzorky na sedmi místech včetně mateřské školky, preventivně i na levém břehu řeky. Dalším opatřením bylo to, že na zdroji u obecní úřadu navýšili koncentraci volného chlóru na hranici limitu pro nouzové zásobování.

„Postupně bude odkalováno nachlorovanou vodou směrem od zdroje k horní části lokality Krupná. Po odkalovací kampani bude odebráno opět sedm kontrolních vzorků na stejných místech,“ uvedlo vedení městyse.

Na pravém břehu jsou umístěné kontejnery s pitnou vodou, dva v Krupné, dále nad Kervalem, u nádraží, v Poučníku a u mateřské školky. Je možné, že z vody bude cítit chlór, může docházet ke krátkodobým omezením dodávek vody.

Jak uvedlo již v minulosti vedení městyse, zdrojem znečištění vody v Krupné bylo nesprávné zapojení potrubních rozvodů v jedné z nemovitostí.