Málokteré z českých měst se může pyšnit tak obsáhlou a na vysoké odborné úrovni zpracovanou monografií, která čtenářům přibližuje živou i neživou přírodu pojednaného území. K vydání díla spojily své síly nakladatelství Machart, město Beroun a vlastivědný spolek Petrbok.

Lidé hýří nápady, co s Městskou horou v Berouně.
Městskou horu čekají změny. Berouňáci mají šanci ovlivnit, jak bude vypadat

Obrazově bohatá publikace o přírodě Berouna na více než třech stovkách stran před čtenáři odvíjí příběh místa, v němž si člověk po tisíciletí prošlapával cestu do srdce okolní přírody – a příroda se zadními vrátky vytrvale vracela do jím osídleného území…

Město Beroun se rozložilo v místech, kde se k sobě chráněné krajinné oblasti Český kras a Křivoklátsko přibližují na pouhé čtyři kilometry. Nejkratší spojnice těch dvou velkoplošných chráněných území oblastí symbolicky prochází právě středem centrálního Husova náměstí. Pozoruhodná neživá i živá příroda ale leží ve správním území města i mimo uvedené chráněné krajinné oblasti.

Centrum jednodenní péče v Berouně.
Druhý den po operaci domů. V Berouně otevřeli centrum jednodenní péče

Vzácných druhů rostlin a živočichů zde roste a žije tolik, že Beroun svým bohatstvím živé přírody předčí nejednu chráněnou krajinnou oblast. Jde o lokalitu mezinárodního významu pro stratigrafii a paleontologii prvohor, území, kde se na téměř sedmdesáti lokalitách v minulosti těžily nerostné suroviny, kde si můžeme prohlédnout horniny z řady geologických období pokrývajících posledních 600 milionů let historie Země. Leží zde i jeskyně, zaznamenávající nejstarší přítomnost lidí v našem kraji.

Mezi nejdůležitějšími členy autorského tým pod vedením RNDr. Karla Žáka, CSc. je třeba po zásluze jmenovat Petra Budila, Michala Hejnu, Jana Holečka a Martina Majera, doslov ke knize vytvořil Václav Cílek. Sponzorskou podporu knize poskytla Nadace Tipsport a Velkolom Čertovy schody.

K. Machart