Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek dopoledne za účasti mnoha představitelů obce, krajského úřadu a dalších organizací, které se na projektu Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu podílely.

V 15 hodin odpoledne pak byla rozhledna zpřístupněna veřejnosti. Naučná stezka a další zajímavosti budou turistům zpřístupněny dnes v sobotu 20. června v 10 hodin.

Představitelům Hudlic se na projekt Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu, do kterého je mimo rozhlednu a naučnou stezku kolem Krušné hory také zahrnuta revitalizace areálu Památníku Josefa Jungmanna a nový bezpečnější přístup na Hudlickou skálu, podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, a to v celkové výši 5 578 432 korun.

Celkové náklady na tuto investiční akci, jejímž cílem je přilákat do obce Hudlice a dalších okolních obcí více návštěvníků, dosáhly částky bezmála 6,8 milionu korun. Z této částky odkrojila výstavba rozhledny téměř tři miliony korun. Z rozpočtu obce se na tuto investiční akci uvolnila částka zhruba 1,4 milionu korun.

O výstavbu rozhledny se zasloužil místní rodák Radek Olič. „Hudlicím a přilehlým obcím dominuje vyvýšený přírodní útvar, jehož nejvyšším bodem je dnes na kótě 609 m Krušná hora. Na tomto bodě stála již před téměř sto lety dřevěná triangulační věž, která sloužila k tehdejšímu způsobu zaměřování pozemků zeměměřičských úřadů," uvedl otec projektu Radek Olič.
Ten se v roce 2006 obrátil na architektonickou kancelář a vznikl projekt. Pak se sháněly peníze. Ty se ale podařilo zajistit až v roce 2014. Tedy až po osmi letech díky výše zmiňovanému projektu.