Některé rekonstrukce začaly ještě před prázdninami, další opravy budou pokračovat během prázdnin.

ZŠ Wagnerovo nám.
V ZŠ Wagnerovo náměstí dojde přes prázdniny k výměně několika dřevěných oken v hlavní budově přibližně za půl milionu korun.

MŠ Pod Homolkou
Od poloviny července začne rozsáhlá výměna rozvodů vodovodu a kanalizace dvou tříd v MŠ Pod Homolkou. Opravovat se budou umývárny, toalety i výdejna jídel. „V ostatních třídách, v kuchyni i skladech budeme malovat," uvedla ředitelka školky Jitka Haklová s tím, že opravovat se bude i venkovní plot včetně vjezdu.

ZŠ a MŠ Preislerova

Již v květnu začala oprava střechy na pavilonu kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Preislerova za více než půl milionu korun. Rekonstrukce zahrnuje odstranění původních atikových plechů, úpravu stávajícího povrchu střechy, zateplení střešní konstrukce včetně kotvení tepelné izolace i montáž nového hromosvodu. Další opravy škola uhradí ze svého rozpočtu: „Chystáme rekonstrukci elektroinstalace v přízemí 1. stupně, současně s tím bychom rádi zrekonstruovali šatny. Připravuje se rekonstrukce světel v tělocvičně školy," vyjmenoval ředitel ZŠ a MŠ Preislerova Pavel Herold s tím, že současně bude nutné kompletně vybavit jednu novou učebnu pro další 1. třídu. „Na chlapeckých toaletách instalujeme nové pisoáry s automatickým splachováním, ve školce budeme zastřešovat dvě pískoviště," dodal Herold.

ZŠ Jungmannova
ZŠ Jungmannova investovala do nového osvětlení, vybudování menšího skladu a chystá nákup dvou nových interaktivních tabulí.

ZŠ Závodí
Také ZŠ Závodí má v plánu vyměnit oken hned v šesti učebnách, chystá i renovaci učebny přírodopisu. „V některých třídách položíme nová lina a koberec, další bude malovat," doplnila ředitelka školy Hana Kozohorská.