Tím se rozumí například evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů. Ta má nahradit stávající aplikaci – ale má klást vyšší požadavky na počítače úředníků. Odhadovaná cena vybavení je tedy 450 tisíc, zveřejnilo vedení města.

Beroun ale plánuje podle místostarosty Michala Mišiny investovat do hardware mnohem více peněz. „Získali jsme dotaci na postupnou obměnu našeho hardwarového vybavení a obnovu počítačové sítě, počítá se i se spoluúčastí města,“ vysvětlil.

Podle návrhu rozpočtového opatření má jít například více peněz do služeb pro obyvatele. Původně se počítalo s částkou téměř 256 milionů korun, nyní je upravená výše na částce přes 298 milionů korun. Největší nárůst je v kapitole „tělovýchova a zájmová činnost), která v rozpočtovém opatření počítá s částkou přes 53,5 milionu korun, oproti původní 21,5 milionu korun.

Méně peněz půjde například do výdajů na provoz parkovišť ve městě (o 1,3 milionu korun méně), či do opravy a údržby (o 3,9 milionu méně).