Podařilo se je uložit během jednoho týdne, podle zástupců města se stavba uskutečnila velice rychle. Umístěním podzemních kontejnerů ale projekt rozhodně nekončí. „Po dohodě s Technickými službami Beroun by se měly staré kontejnery přemístit. Prostor se tak vyčistí," konstatoval starosta města Žebrák Daniel Havlík.

Zástupci města hodlají informovat občany o tom, co do kontejnerů patří a jaký odpad by zde rozhodně neměli ukládat. Občas se totiž stane, že do nich lidé vhodí větší předmět, který brání ukládání dalšího odpadu. Na první pohled se jeví, že je kontejner ucpaný, ale problém je právě v tom, že do něj byl vhozený nevhodný odpad, který kvůli své velikosti do kontejneru zcela nepropadl.

„Připravujeme leták. Z něj se občané dozvědí, jaké odpady do podzemních kontejnerů patří a jaké naopak nepatří," sdělil starosta města Žebrák a upřesnil, že například podzemní kontejnery na plasty jsou určené prioritně pro plastové lahve. Pokud do nich lidé vhodí například pětilitrový kanystr, nastává problém. Žebráčtí očekávají, že novinka sníží četnost vývozů. Kolik nakonec ušetří, to ukáže praxe.

Náklady na podzemní kontejnery ve městě Žebrák dosahují třech milionů korun. Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí, a to ve výši 2,7 milionu korun. Spoluúčast města se tak pohybuje kolem tří set tisíc.

Podzemní kontejnery jsou umístěné ve dvou lokalitách. Tou první je prostor u autobusové zastávky v blízkosti Kulturního klubu. Druhou lokalitou je ulice Loškovská na sídlišti. Žebráčtí počítají s tím, že původní kontejnery rozmístí do jiných částí města.