Jedním ze zásadních bodů programu bylo nejen schvalování střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2019, ale i samotného rozpočtu na rok 2016. Zastupitelé vedli delší rozpravu k oběma bodům. „Střednědobý rozpočtový plán schvalujeme na základě povinnosti, kterou nám dává zákon," konstatoval starosta Hořovic Jiří Peřina (ČSSD) s tím, že jde o koncepční materiál, který lze měnit. Dokument obsahuje především investiční akce, které by Hořovičtí chtěli v uvedeném období realizovat.

V rozpravě k němu mířila kritika. „Udivuje mě, že je rozpočet na další čtyři roky vždy schodkový. Mrzí mne, že rada postupuje tímto způsobem," prohlásil zastupitel Petr Karban (ANO). Ten nebyl jediný, kdo se k rozpočtovému výhledu vyjádřil. „Je třeba si přiznat, že plánovat na tolik let dopředu je věštění z křišťálové koule," sdělil zastupitel Jan Skopeček (ODS) a doplnil, že mu zde chybí hlubší úvaha rady o vývoji hospodaření města. Jan Skopeček se vyjádřil i k návrhu rozpočtu na rok 2016: „Snižují se investice a to je špatný trend." Jan Skopeček ruku pro rozpočet nezvedl. Ostatních čtrnáct zastupitelů ale ano, jeden se zdržel, rozpočet byl tedy schválený. Ještě před tím dali zastupitelé zelenou i rozpočtovému výhledu na roky 2016 a 2019.

Hořovičtí zastupitelé se věnovali například i rozšíření vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti.