„Silničáři opět zaspali," prohlásila řidička z Hořovic.

Jak uvedli zástupci Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje, po berounském regionu se v pondělí rozjely všechny vozy údržby, jakmile začal padat sníh. „Vzhledem k tomu, že sníh padal až do večerních hodin, údržba se opakovala," konstatoval za Krajskou správu údržby silnic vedoucí provozu oblasti Kladno Bohumil Taraba.

Větší kolony

Pokud někde docházelo k větším kolonám, řešila se údržba v návaznosti na autobusovou dopravu. Právě zde se hledaly priority. „V případě, že některý z vozů dokončil úpravu svého kmenového úseku a byl k dispozici, přejížděl na jinou trasu," přiblížil situaci pondělního odpoledne a večera Bohumil Taraba.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje disponuje na okrese Beroun v letošním roce se čtrnácti posypovými vozy. Ke všem je možné připojit radlici. Ta se používá podle klimatických podmínek, v uplynulých hodinách tak byla upravená všechna zmíněná auta.
V pondělí večer však porucha jednoho sypače počet vozů o jeden snížila. „Konkrétně šlo o vůz, který kromě jiného ošetřoval silnici, která vede z Králova Dvora přes Koněprusy do Litně," zmínil Bohumil Taraba s tím, že na tomto úseku vznikla časová prodleva. Právě zde docházelo kolem pondělní 17. hodiny k problémům.

Struska a drť

Jeden z vozů zde uvízl, ostatní se ho snažily objíždět. S komplikacemi si museli poradit i řidiči, kteří v těchto místech odbočili ke Koněpruským jeskyním. Někteří to vzdali a sjeli zpět a vydali se ve směru na Liteň. Zástupci Krajské správy a údržby silnic se k tomuto problému vyjádřili: „Na odbočce k jeskyním se mění posypový materiál. Silnice zde ošetřena byla, jak stále padal a odtával sníh, chemický materiál byl v jeden okamžik ve slabé koncentraci," vysvětlil vedoucí provozu Kladno a doplnil, že v tomto úseku došlo k dalšímu ošetření mimo předem stanovené pořadí.
V úterý vyjížděly sypače podle potřeby. „Některá místa se lokálně přesypávají inertním materiálem. To znamená struskou, nebo drtí," uzavřel Bohumil Taraba s tím, že údržba pokračuje i v návaznosti na informace, které přicházejí na oblastní dispečink nejen od řidičů, ale i od Policie ČR a hasičů.