Rekonstrukce školní budovy se odehrává v postupných stavebních úpravách objektu. Jak uvedli představitelé města, nejedná se o první práce na této budově: škola prošla zateplením stromů, vedle toho má budova školy rekonstruovanou kotelnu.

Nejedná se zdaleka o finální rekonstrukci pro nejbližší budoucnost. Vedení města plánuje do Wagnerovy školy ještě investovat, půjde o opravu historické fasády průčelí hlavní budovy a přilehlých vil. „U ostatních ploch se ještě rozhoduje, zda se zvolí zateplení při maximálním zachování věrnosti původního vzhledu fasády, nebo pouhá oprava fasády,“ uvedlo vedení města.

Zateplení by bylo vzhledem k použitým materiálům při stavbě budovy poměrně důležitým faktorem při snahách ušetřit za vytápění, podotkl místostarosta. „Vzhledem k tomu, že většina objektu je postavena z cementostruskových cihel, jejichž tepelně technické vlastnosti nejsou nejkvalitnější, tak bychom zateplením ušetřili velkou část prostředků za topení. Tuto variantu doporučuje i odborník,“ dodal Michal Mišina.