Zavedený systém, kdy se směsný komunální odpad vyvážel na skládky, se blíží svému konci. I když to bude sice trvat ještě několik let, už nyní některé obce řeší otázku likvidace komunálního odpadu. První vlaštovky v podobě úspěšných projektů se ukazují již nyní, nicméně přede všemi je stále ještě dlouhá cesta. Už nyní se tak snaží vedení obcí donutit lidi mnohem více třídit odpad.

Jednou z obcí, která se může komplexní změnou odpadového hospodářství pochlubit je obec Hlásná Třebaň. Jednou ze zásadních změn pak bylo zavedení evidenčního systému. „Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat protřednictvím QR kódů. Díky tomu samospráva přesně ví, co pytle či popelnice s odpadem obsahují,“ sdělil Filip Poštulka, mediální zástupce firmy JRK zabývající se otázkou řešení odpadu.

Ilustrační foto. Jarní úklid.
Libečov čeká po jarním úklidu posezení u ohně

Změnu odpadového hospodářství odsouhlasilo vedení obce v roce 2018. Podle současného starosty obce Tomášek Snopka byl cíl tehdejšího rozhodnutí jednoznačný – snížit množství směsného odpadu a mnohem více třídit odpad. „Předchozí zastupitelstvo si před rozhodnutím nechalo udělat analýzu, co vše je vyhozeno do klasických popelnic. Z té vyplynulo, že se v popelnicích nachází velké procento odpadu, který se dá třídit,“ reagoval na dotaz Berounského deníku starosta Tomáš Snopek. Kromě toho obec se potýká s problémem menšího počtu kontejnerů na tříděný odpad z důvodu nedostatku pozemků.

Ujme se nová strategie třídění odpadu i v jiných městech?

Nový systém počítá s tím, že lidé už doma třídí odpad a umisťují jej do pytlů, které v určité časové frekvenci sváží firma. Do třídění se tak může dobrovolně zapojit kdokoliv, nutné je si akorát vyzvednou na obci pytle. Nyní se ukazuje, že to byla správná cesta. V obci roste počet vytříděného odpadu.

Již po roce od zavedení změn v odpadovém hospodářství zde například vzrostlo množství tříděného papíru o 127 procent, plastu o 77 procent či skla o 54 procent, zatímco objem směsného komunálního odpadu klesl o 11 procent. „Je to pozitivní zpráva. Klesá směsný komunální odpad, i když v obci přibývají noví občané,“ sdělil starosta Tomáš Snopek.

Podle starosty není možné v současné době nějakým finančním způsobem motivovat občany, nicméně to, že třídí, se může odrazit alespoň na poplatku za svoz odpadu. „Lidé si mohou nastavit frekvenci vývozu popelnice směsného odpadu, a to buď na jednou týdně, jednou za dva týdny a nově i jedenkrát měsíčně. Od toho se pak odvíjí výše poplatku. Ten činí 1950 korun na rok za svoz jednou týdně, svoz jedenkrát měsíčně vyjde na 550 korun,“ dodal starosta.

Zleva: Zdeněk Liška a Tomáš  Velc z Kladna při prezentaci nového SteriBoxu
V Kladně vynalezli dezinfekční box pro likvidaci koronaviru