Jde o unikátní akci, na které se sejdou lékaři z různých oborů pečující o pacienty trpící nespecifickými střevními záněty, označovanými jako IBD (zkratka anglického termínu Inflammatory Bowel Diseases).

Samostatná sekce je připravená také pro zdravotní sestry. Onemocnění IBD, mezi něž patří Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, postihují stále více pacientů. V České republice vzrostl výskyt těchto chorob za posledních padesát let zhruba desetkrát. 

Onemocnění obvykle postihuje nemocné kolem 20. roku života a vyžaduje doživotní léčbu. Nemocní trpí průjmy, křečovitými bolestmi břicha, únavou, někteří podvýživou či závažným zánětlivým postižením kolem konečníku. Všechny tyto obtíže zhoršují kvalitu jejich osobního i profesního života. Přibližně 2/3 pacientů musí v průběhu života podstoupit operaci z důvodů selhání konzervativní léčby, komplikací onemocnění či pro přednádorový stav, nebo dokonce střevní nádorové onemocnění.

Léčba IBD pacientů je dlouhodobá a komplikovaná, vyžaduje úzkou spolupráci specialistů z oblasti gastroenterologie a chirurgie a často také extrémně vysoké náklady. Péči je tedy třeba soustředit do specializovaných center. Jedno z nich nedávno vzniklo právě v Nemocnici Hořovice. Proto se vedení tohoto soukromého zdravotnického zařízení rozhodlo podpořit společné setkání odborníků, které se tematicky zaměří na předoperační přípravu, prevenci pooperační recidivy, a některé další aspekty léčby IBD.

Záštitu nad akcí převzali majitel nemocnice Ing. Sotirios Zavalianis a ředitel Nemocnice Hořovice MUDr. Luděk Pelikán, MBA, kteří osobně uvítají účastníky při prohlídce nemocnice. Vybraní novináři budou mít spolu s účastníky unikátní příležitost prohlédnout si nové moderní prostory nemocnice, včetně vybavení operačních sálů nebo oddělení intenzivní péče. Kromě odborného programu budou k dispozici po celou dobu akce například laparoskopické a endoskopické virtuální simulátory. Plánovanou součástí programu je i profesionálně řízený brainstorming, jehož cílem je vyhledat témata pro nové společné výzkumné projekty, které by mohly mít pro léčbu IBD pacientů význam.

Odborným garantem akce jsou nově vzniklá sekce IBD chirurgie při České Chirurgické Společnosti ČLS JEP a Pracovní skupina pro idiopatické záněty střevní České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Součástí sympozia bude i společenský večer na Zámku Zbiroh, akce bude zakončena středověkou olympiádou.

Text: Konstantinos Tsivos