„Cenu Václava Havla za přínos občanské společnosti uděloval Český filmový a televizní svaz FITES každoročně od roku 2011 a její první předávající byla paní Dagmar Havlová. Před nedávnem jsme se ovšem dozvěděli, že uplynulý ročník byl pro tuto cenu zřejmě posledním. Byli jsme totiž vyzváni ředitelem Nadace VIZE 97, která je držitelem osobnostních práv na užívání jména pana Václava Havla, abychom udělování ceny pod dosavadním názvem ukončili. Je nám to líto, protože považujeme za jistou povinnost pořád ještě připomínat důležitost rozvoje občanské společnosti a oceňovat díla, která se o něj zasluhují," uvedl Martin Vadas, režisér, dokumentarista a předseda FITES.

A tak se hledala jiná cesta. „Rozhodli jsme se, že cenu nerušíme, ale najdeme pro ni jiný vhodný název. Už také proto, že si vážíme skutečnosti, že předávajícím je rok co rok náš čestný host, bratr bývalého pana prezidenta, pan doc. Ivan Havel," objasňuje Martin Vadas.

Předávání cen Trilobit s v Berouně uskuteční už posedmnácté a je to vždy velmi významná událost pro celé město. I tentokrát se do Berouna sjedou významné osobnosti českého filmu. Slavnostní večer se uskuteční v Kulturním domě Plzeňka, ale chybět nebude ani zajímavý program v městském kině. Ten je rozdělen do tří pásem.

Vstupenky na jednotlivá pásma si můžete zakoupit předem v infocentru.