Program uvedla a moderovala ředitelka Eva Drbalová, která vyslovila přání, aby se jarní akce dětí a učitelek na Wagnerce stala tradicí. „Deváťáci nám pomohli dvůr připravit včetně prostoru altánu, který ukázkově uklidili. Všech devět oddělení školní družiny si poté nachytalo vlastní vystoupení s tím, že jeden úžasný tatínek nám vyrobil držák na oponu,“ uvedla k akci ředitelka.

Ještě než hodinový kulturní program začal, slavnostního otevření nového altánu se ujali nejmladší žákyně školy Helenka a nejstarší žák Eda, kteří na pokyn ředitelky přestřihli žlutou pásku. „Při této příležitosti byly v altánu vystaveny také práce dětí z výtvarného kroužku, který navštěvují děti od první do třetí třídy. K prohlédnutí byly také výrobky dětí z kreativního kroužku,“ poznamenala dále Drbalová.

Altán vyšel zhruba na 380 tisíc korun, přispělo na něj město Beroun jako zřizovatel školy.