Ta byla zkolaudována v létě, ale její slavnostní ukončení se uskuteční v sobotu 31. srpna.

Na první etapu rekonstrukce zámku město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Středočeského kraje  15 329 812 korun.

V rámci první etapy rekonstrukce vznikly v zámku prostory pro místní společenské a zájmové organizace a také knihovnu.

V současné době probíhá stěhování jednotlivých organizací do nových prostor.

„Nejnáročnější je určitě přesun knihovny, ale pomalu už se v zámku zabydluje i klub důchodců. Dobrou zprávou především pro maminky dětí, které nebyly letos přijaty do mateřských škol v Králově Dvoře, je skutečnost, že se nám podařilo připravit velkou místnost, ve které budou moci své ratolesti umístit," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Podmínky pro přijetí do této třídy budou však podstatně přísnější než obvykle.
Kromě  trvalého pobytu v Králově Dvoře budou rodiče potřebovat i doklad o vlastnictví zkolaudované nemovitosti ve městě.

„Chceme tím zabránit takzvané školkové turistice," vysvětlil starosta.
V nové třídě najde zázemí zhruba dvanáct až patnáct dětí. Zařízení, které nemá v žádném případě ambice suplovat mateřskou školku, bude  v provozu od 8 do 12 hodin a bude zcela v režii města.

„Organizačně se o něj postará organizace pro děti a mládež Domeček Hořovice. Odpolední provoz již bude hrazen Domečkem, ale město i zde vypomůže například úhradou energií," upozornil Petr Vychodil a dodal, že věří, že mladé králodvorské rodiny tuto alternativní variantu uvítají jako schůdné řešení jejich problému.
„Musíme městu Králův Dvůr poděkovat. Na zámku máme krásné zázemí, se kterým jsme velice spokojeni. Zařízení otevřeme v říjnu," uvedla za Domeček Hořovice Eva Knoppová.

Kromě organizace pro děti a mládež Domečku Hořovice bude mít v budově zámku také zázemí místní klub důchodců, sdružení Romano Givipen a další minikroužky pro volnočasové aktivity.