V rámci cvičení byla krátkodobě uzavřena lávka na Závodí (na bývalém autobusovém nádraží), a to zhruba od 12.15 do 13.15 hodin. Dále byli nejen dopravním značením upozorněni řidiči, že bude v době od 13.30 do 14.45 hodin ze stejného důvodu uzavřen na nezbytně nutnou dobu most Na Ostrov.

Nejprve přišla na řadu lávka, která se vyzkoušela zvednout na maximální možnou výšku. V té se bezpečně zaaretovala, aby mohli pracovníci AVE udělat ty nejdůležitější práce jako promazání rolen a celkový úklid takových míst, kam se za normálních okolností nedostanou. Poté se komise přesunula k vratům, kde se pomocí hasičského jeřábu vyzkoušela jejich těsnost.

Ilustrační snímek.
Pozemky a dílny se vracejí do základních škol v Berouně
Ilustrační foto
O výstavbu v někdejším areálu berounských kasáren je zájem