S velikými potížemi s každodenní dopravou za prací, do škol či k lékařům se od loňského roku potýkají obyvatelé Zdic a okolních obcí.
S omezením zastavování rychlíků z dvaceti devíti na pouhých třináct spojů se nesmířilo ani vedení Zdic. „Rada města pověřila místostarostu Richarda Dolejše jednáním na ministerstvu dopravy,“ vysvětluje starosta Zdic Miros〜lav Holotina. „V případě, že nebude počet vlaků uveden do původního stavu, budeme usilovat alespoň o zvýšení jejich počtu, zvláště ve večerních hodinách,“ dodává. Pokud mi〜nisterstvo situaci nepřehodnotí, je vedení města připraveno podniknout další kroky. „Oslovíme starosty okolních obcí a sepíšeme petici,“ říká.

Rozhodnutí ministerstva se neblaze dotýká především lidí, kteří denně cestují. „Tisíce občanů ze Zdic a obcí z okolí kritizují fakt, že poslední rychlíkový spoj od Plzně zastaví ve Zdicích v 16.57 a od Prahy v 19.02 hodin. Lidé se nemohou včas dostat do zaměstnání a ne vždy se setkají s pochopením nadřízených a někdy jim dokonce hrozí vyhození z práce,“ tvrdí Richard Dolejš. „Denně cestuji vlakem a jsem na něj zcela odkázaná. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že mám nyní skutečně veliké potíže,“ potvrzuje jako mnozí cestující také Martina Malá ze Zdic.

Ministerstvo dopravy ale do〜posud své původní stanovisko nezměnilo a příští jízdní řád zůstane podle tiskového mluvčího Karla Hanzelky zřejmě ne〜změněn. „Prioritou je pro nás co nejrychlejší meziměstské spojení, aby bylo konkurenceschopné v porovnání s automobilovou dopravou. Vycházíme také za statistik počtu cestujích, kteří ve stanici Zdice vystupují nebo nastupují,“ sdělil mluvčí.