Když v devadesátých letech minulého století skauting po dlouhé době komunistického zákazu začal ožívat, zapojil se Jan Mejstřík do oddílu na Městské hoře v Berouně. „Zase vycházely foglarovky a s tím nadšením se člověk chtěl dozvědět víc. Tehdy jsem našel dědečkovy staré fotky a zjistil jsem, že byl také skautem,“ řekl Mejstřík.

K asi dvaceti nepopsaným snímkům se vrátil před deseti lety, kdy se pustil do sestavení rodinného rodokmenu. „Trochu mi narušovaly pátrání po mých předcích, protože jsem toho o nich moc nevěděl. Chtěl jsem o oddílu zjistit něco víc,“ sdělil.

Na začátku mohl vycházet pouze z někdejší dědečkovy zmínky, kam oddíl jezdil tábořit. „Tehdy jezdili někam do Podmokel u Zbiroha. Shodou náhod kousek od údolí Javornice, kam jezdíme i s našimi oddíly. Nevěděl jsem ale, jak se posunout dál,“ vysvětlil. Před třemi lety se ke snímkům opět vrátil, to už se obrátil na berounský archiv a plzeňskou pobočku pražského skautského archivu.

„Fotografie jsem naskenoval a oslovil lidi, kteří by mi mohli pomoci. Jenže v berounských archivních materiálech nebyla o komárovském skautingu ani zmínka. Zkoušel jsem tedy i další města a okresy, ale bezúspěšně. Ani lidé v Komárově toho moc o místním skautském oddílu nevěděli,“ řekl o badatelské slepé uličce.

Pomohl příspěvek na sociálních sítích

Zhruba před sedmi měsíci ale přišel zlom. „Stalo se to paradoxně během pandemie, jak člověk více seděl doma. Zkusil jsem zalovit prostřednictvím sociálních sítí, kdy jsem oslovoval různé facebookové skupiny. A ozvala se mi paní, která na jedné fotce poznala svého otce a strýce Zdirada Mračka, který ještě žije. Byl nejmladším členem oddílu, teď je mu už přes osmdesát let. Postupně mi přiblížil, jak oddíl fungoval,“ řekl Mejstřík.

Získaná data mu pomohla zmapovat činnosti a místa, kam oddíl jezdíval na tábory. Získal i další jména lidí, kteří byli s oddílem spojeni. „Stále mi ale chybí to podstatné, například pod jaké středisko nebo oblast oddíl patřil. Nyní se snažím najít další pamětníky,“ dodal s vírou, že někdo má doma další fotografie a předměty, které jsou spojené se zapomenutým komárovským skautským oddílem. Zatím má například deník oddílu z let 1920 až 1936. Všechny výsledky svého pátrání archivuje elektronicky na svých webových stránkách.