Jednou ze zásadních akcí je oprava stropní konstrukce ve velkém sále v budově Kulturního zařízení. „Výrazně jsme rozšířili rozsah prací. Nechali jsme zpracovat odbornou akustickou studii, která vycházela ze stávajícího stavu a určila dvě varianty řešení,“ uvedla starostka obce Erna Šimrová.

Koberce na zdech vyhodnotila odborná studie jako neúčinné, proto se vedení obce rozhodlo, že v souladu s navrhovaným řešením koberce odstraní a instaluje akustické podhledy. „Nechali jsme také opravit odvětrání velkého sálu a též elektrorozvody, včetně instalace nového úsporného osvětlení sálu. Opravují se omítky, které budou obnoveny novou malbou. Dále jsme zajistili opravu osvětlení venkovní informační tabule, která je umístěna na budově Kulturního zařízení,“ dodala Erna Šimrová.

Podle slov představitelky obce náklady na opravu vzrostou oproti vysoutěžené ceně zhruba o 200 tisíc korun.