„Stavební práce pokračují podle předem připraveného harmonogramu. První rodinné domy budou napojené na kanalizaci na konci léta příštího roku, kdy by měla být celá akce dokončená,“ uvedl dosavadní místostarosta obce Lhotka Tomáš Hejduk.

V současné době probíhají stavební práce především v úsecích státní komunikace třetí třídy, a to jak v rámci obce Lhotka, tak obce Lochovice. Připravuje se zde napojení na stávající kanalizační systém.

Splašková kanalizace obce Lhotka bude napojená na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod obce Lochovice.

Kromě této akce, která již probíhá, byla dokončená příprava potřebných dokladů pro Ministerstvo zemědělství. Zároveň bylo podepsané rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu vodovodního přivaděče Lochovice – Lhotka. Výstavba vodovodního přivaděče umožní napojení stávajících vodovodních řadů v obci Lhotka na skupinový vodovod Želivka.

Vodovodní přivaděče umožní napojení na kapacitní zdroj pitné vody, čímž budou odstraněné nedostatky, ke kterým docházelo v období sucha. Vodovodní systém bude připojený ke stávající i plánované zástavbě obce.

„S ohledem na již započaté práce na vodovodním přivaděči upozorňujeme na dopravní omezení, které s touto výstavbou souvisí. Jedná se o omezení na silnici třetí třídy ve směru Lochovice – Lhotka. Provoz zde bude přerušený ve čtvrtek 6. října od 9.30 do 11.30 hodin,“ upozorňuje řidiče Tomáš Hejduk.