Nyní nalezlo dočasný azyl ve Bzové. Více informací na tel. 732657424, www.zvirecipohoda.cz.