Pokud by nárůst měl probíhat podle tohoto scénáře, meziročně by to znamenalo kolem tisícovky nových obyvatel Berouna a celkově by se počet obyvatel královského města zvedl o asi o 30 procent. Nárůst bude zřejmě pomalejší, přesto Berounský deník oslovil radnici s dotazy, jakou strategii plánují. „Podobné dokumenty vznikají proto, abychom byli vždy včas připraveni na všechny jevy spojené s růstem města,“ vysvětlila starostka Berouna Soňa Chalupová.

V souvislosti tímto dokumentem tak radnice na veřejném zasedání zastupitelů představí zásady pro spolupráci s investory na dalším rozvoji města a manuál pro výstavbu na území Berouna. To má nastavit jasná pravidla a hranice, jak a kde se bude stavět. „Kdo bude chtít v budoucnu s Berouně stavět, musí je dodržet. Potenciální investor se dle nových zásad bude muset přiměřeným způsobem podílet na údržbě veřejné infrastruktury a převzít odpovědnost za budoucí podobu a rozvoj území,“ upřesnila starostka.

Zásady by měly klást důraz na rozvoj veřejných prostranství, veřejné zeleně, dopravní a technické infrastruktury včetně staveb a zařízení pro nakládání s odpady a občanské vybavenosti. „Musíme docílit toho, aby investiční záměry developeři s městem konzultovali a aby se drželi jasných pravidel, a sice vybavenost, zeleň, návaznost na školy a školky, ale také zdravotnictví a sociální služby,“ řekla Chalupová.

Beroun dozajisté trápí nárůst dopravy, což se s tak velkým přírůstkem obyvatel může logicky zhoršovat. Pro zlepšení tak radnice chce klást důraz hromadnou dopravu a cyklistiku. „Pro omezení dopravní zátěže se ukazuje jako nejúčinnější kvalitní hromadná doprava, následovaná cyklodopravou. Plánujeme zavedení dvou zcela nových linek MHD, které budou obsluhovat i nově zastavené městské lokality. Cyklistiku se snažíme podpořit postupným rozvojem cyklostezek a mobiliáře, což jsou například cyklověž či cykloboxy,“ vysvětlila starostka.

Doprava v Berouně roste, ale podle radnice to neodpovídá nárůstu obyvatel, protože v dopravní špičce do města míří řada aut z okolních obcí. „Omezení pohybu a parkování těchto vozidel ve městě má pomoci vyřešit integrovaná doprava, obě parkoviště P+R a také modré zóny, jejichž rozšíření je již ve stadiu projekční přípravy. Jejich zavedení bude mít minimální dopad na trvale hlášené obyvatele města,“ uvedla Chalupová.

Více obyvatel ale stále znamená více aut ve městě tak i tak. S tím mají pomoct dva obchvaty, které by měly dopravu rozhýbat. „ Máme hotovou a zaevidovanou studii jižní paralelní komunikace a jeden úsek má již vydané stavební povolení. Jedná se o investici kraje, s kterým na realizaci spolupracujeme a snažíme se pro její strategický význam zainteresovat i stát. Další komunikace, která se nově plánuje zahrnout do územního plánu, vede od železničního přejezdu u ‚Eternitky‘ směrem k Zabitému. Předpokládáme, že pomůže rozmělnit dopravu na Závodí.“

Zdravotnické služby by měly nárůst ustát. „Otázka zdravotnické péče je individuální. Berounští i přespolní mají širokou možnost využívání zdravotnických služeb v Rehabilitační nemocnici, ale mnoho lidí o škále služeb ke své škodě neví. Víme o neuspokojené poptávce po zubařích. V Berouně je ve skutečnosti těchto lékařů dostatek, ale řada z nich nemá smlouvu s pojišťovnami. To je ale spíš otázka pro samotné pojišťovny,“ řekla starostka.

Nová školka a plánovaná rekonstrukce má pomoct s rozšířením míst. „V minulosti prošla zásadní opravou mateřská škola Pod Homolkou, Tovární, Bezručova, nyní se připravuje rekonstrukce a rozšíření objektu mateřinky ve Vrchlického ulici na Závodí. Rozšířili jsme i MŠ v Komunitním centru. Kapacitu mateřinek pomůže vyřešit nová MŠ Pod Máchovnou. Projekt již máme připraven a čekáme na vhodnou dotaci. Výstavbou této školky bude mít město dostatečnou kapacitu pro plánované rozšíření zástavby,“ ujišťuje Chalupová.

Co se týče základních škol, míst pro nové děti má být dostatek. I tak by měla v Berouně vyrůst škola nová. „Pro berounské děti máme kapacitu dostačující, nicméně zhruba 800 míst v berounských základních školách je obsazeno dětmi z okolních obcí. Abychom se v budoucnu nedostali do problémů, má město vytipované místo pro novou základní školu,“ říká starostka.

S více obyvateli může mít Beroun větší rozhodovací sílu. „Větší města samozřejmě mají obecně lepší postavení při jednání o dopravním systému v rámci kraje, při rozvojových programech či získávání dotací. V neposlední řadě můžeme získat více peněz z rozpočtového určení daní a za to investovat do nové infrastruktury – od sportovišť, přes kulturní stánky až po nové parky a komunikace,“ říká Soňa Chalupová.