„S platností od 19. července v Nemocnici Hořovice obnovujeme některé podmínky pro navštěvující osoby. Od tohoto dne je znovu platná povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to buďto respirátor či nanoroušku,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Opatření se opět zavádějí z důvodu, aby se po celou dobu přítomnosti u hospitalizovaného pacienta co možná nejvíce zabránilo šíření kapének. Navštěvující osoba musí navíc provádět hygienickou dezinfekci rukou jak při vstupu, tak během pobytu v nemocnici.

„Též platí, že ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše jedné osoby. Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva pouze jednoho pacienta v jednom čase. Děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku, ochranný prostředek mít nemusí,“ upřesnila mluvčí.

Pokud má někdo projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění, měl by návštěvu odložit až na dobu, kdy příznaky odezní. Zdržet by se jí měli i lidé, kteří se čerstvě vrátili z dovolené.

Stejná pravidla platí i pro Rehabilitační nemocnici Beroun. „Zde je navíc zaveden zákaz návštěv na oddělení následné péče. Ty jsou povoleny jen po souhlasu primáře nebo vedoucího lékaře,“ dodala mluvčí.