„Vyplývá z požadavků Středočeského kraje a také z Analýzy a plánu rozvoje sportu 2018-2030 a její aktualizace v roce 2020. Zbývající částka je na ostatní sportovní záležitosti, například pořízení vlajek a nového banneru, zajištění sportovní akce, které pořádá město,“ uvedli představitelé města.

Peníze půjdou i na kulturu. Například Městské kulturní centrum má navýšený příspěvek na činnost o 300 tisíc korun na přípravné práce Trilobit 2020 a 126 tisíc korun pro nákup vratných kelímků.

Rozpočtový řádek nazvaný Oprava kontejnerového stání tak podle návrhu má být navýšen o 100 tisíc korun. To jsou peníze, které město získalo na základě darovací smlouvy jako odměna za první místo v soutěži obcí ve třídění odpadu Křišťálová popelnice. „Beroun zvítězil v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel,“ uvedli představitelé města.

Zajímavým detailem je řádek Informační nosič s aktivním orientačním plánem města. Letos totiž valná hromada společnosti rozhodla, že letos již firma nebude tento zvukový informační nosič provozovat. Po ukončení spolupráce navrhla možnost tento přístroj koupit, stálo by to zhruba 28 tisíc korun.

Ve výši 340 tisíc korun se budou podle návrhu pohybovat výdaje na prevenci kriminality. Za takové peníze chtělo město zorganizovat pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, pokud by nezískalo dotaci. Beroun ale peníze získal, takže se vlastní výdaje snižují o 151 tisíc korun.