Například Sbor Českobratrské církve evangelické na berounském Husově náměstí pozval už v odpoledních hodinách ty nejmenší na maškarní bál. Součástí berounského setkání bylo i hudební vystoupení nebo vernisáž výstavy malíře Miroslava Rady s názvem Pocta Shakespearovi. „Výstava potrvá až do 11. září," zmínil evangelický farář Mikuláš Vymětal. V Berouně také vystoupil sbor Bonbon a návštěvníci si užili společné čtení.

Osovská Noc kostelů začala o hodinu později. I zde se hudba střídala se zajímavými vstupy programu. Přítomní si vyslechli koncert Petra Kafky a zhlédli divadelní představení Deset spravedlivých. Josef Kozák si připravil Povídání o Karlech a jeho komentář provázelo i zastavení u sochy sv. Jana Nepomuckého a svatého Donátha. Zájem byl i o prohlídku kostela Narození sv. Jana Křtitele.

Právě prohlídky lákaly návštěvníky nejvíce, zvláště těch obvykle nepřístupných míst.