Díky němu mohou školy v měsící červnu od úterý do pátku vždy od 9:00 a 9:45 navštívit Kapli sv. Kříže. Návštěva je spojená s následným workshopem.

Celý program je věnován významu tohoto středověkého sakrálního skvostu, jeho unikátní výzdobě a obrazům Mistra Theodorika. Edukační program je určen pro I. a II. stupeň základních škol. Na prohlídku Kaple svatého Kříže navazuje krátký workshop s pracovními listy.

Edukační program mohou školy navštívit ještě 28., 29. a 30. června. Akce trvá 60 minut a cena pro jedno dítě je 120 korun.