„Před námi je spousta aktivních plánů - čtení s místní knihovnicí, kouzelnické představení, děti připravují vystoupení pro seniory na Velikonoce a také se těšíme na projekci ve hvězdárně,“ předeslala ředitelka mateřinky Alena Šínová.

Za týden si představíme děti z Lesní mateřské školy Studánka v Trubské. V tištěném vydání Berounského deníku však již ve středu 13. března 2019!