„K vítání občánků, které začne ve 14 hodin v obřadní síni radnice, přihlásili rodiče 27 dětí. Starostka je přivítá postupně v půlhodinových blocích. Mezi pozvanými je šestnáct chlapců a jedenáct holčiček, nechybí mezi nimi ani smíšená dvojčata. Maminky tradičně obdrží květinu a pamětní list, pro nejmenší občánky je připravena drobná pozornost,“ uvedla k průběhu úterního vítání občánků tisková mluvčí radnice Pavla Švédová.

Tradiční vítání občánků má ve městě mnohaletou tradici a rodiče o ni mají stále velký zájem. Kvůli novele zákona o evidenci obyvatel přitom musí lidé na příslušný městský úřad sami ohlásit, že mají o vítání zájem.