Nejstarším členem, který se rozhodl kandidovat do zastupitelstva za ČSSD, je 89letý Jaromír Mecner z Hořovic. Ten je sociálním demokratem již od svého útlého věku. „Můj otec byl zhruba od roku 1920 sociálním demokratem a celá naše rodina byla hodně Masarykovská, a tak se tyto hodnoty přenesly v dětství i na mě,“ říká Jaromír Mecner. Sám pak vstoupil ve svých 17 letech do řad mládeže sociálních demokratů a v dospělosti také do strany. Po roce 1945, kdy byla naděje na návrat zpět k hodnotám první republiky, se však moci postupně ujímají komunisté a o tři později dokonávají svůj převrat. „Tehdy musela sociální demokracie splynout s tehdejší komunistickou stranou,“ vzpomíná Mecner. A politika pro něho na několik let skončila.

Do strany KSČ byl ale nakonec stejně nucen kvůli studiu na vysoké škole vstoupit. Ovšem jako straník nebyl příliš poslušný a brzy získal dvě krajské důtky, to když se jako učitel zastal svých žáků a když poté nesouhlasil s rozhodnutím vyšších orgánů. Z KSČ byl nakonec vyloučen po vpádu okupačních vojsk v roce 1968, kdy promlouval v plzeňském rozhlase k Rusům. Politicky se tak začal opět angažovat až po Sametové revoluci. Předsedal dokonce sociálním demokratům v Plzni Doubravce. V důchodu se poté rozhodl přestěhovat zpět do rodných Hořovic, kde se dodnes tento věrný Sokol aktivně zapojuje do stranických aktivit. Ve středočeském kraji je tak PhDr. Jaromír Mecner druhým nejstarším kandidátem do zastupitelstva obce.

Za to nejmladších kandidátů je v našem okrese o poznání více. Letos kandiduje dohromady pět 18letých občanů. Nicméně v celkovém poměru mezi mladými a důchodci nakonec stejně vítězí starší: Celkem totiž kandiduje 152 občanů ve věkovém rozmezí od 18 do 29 let. Při součtu všech občanů okresu v tomto věkovém rozmezí se tak procentuálně dostává region na 1,5 %, což se nijak výrazně nevymyká republikovému průměru. Ve věkové kategorii nad 65 let je pak situace velice obdobná a 1,4 % procenta značí, že z celkového počtu seniorů jich kandiduje 240.

Mládežníci versus seniořiZdroj: DENÍK