V posledních týdnech v Česku a i dalších evropských státech přibývá po stovkách nově nakažených novým typem koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví sice nenařídilo povinné nošení roušek, ale pouze toto doporučilo. V Berouně ředitelé základních škol pak situaci řešili, někteří se rozhodli pro povinné roušky, další pak omezili doprovod na jednoho z rodičů a někde pak půjde do třídy prvňáček zcela sám.

„Toto rozhodnutí je zcela v kompetenci jednotlivých ředitelů, kteří mají za stanovení podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví hlavní odpovědnost. Proto se podle svého nejlepšího uvážení snaží plnit to, co jim je v rámci mimořádných opatření nařízeno nebo doporučeno. Město jako zřizovatel nechce do jejich pravomocí v této oblasti nijak zasahovat,“ napsala na webu města starostka města Soňa Chalupová.

Hygienická opatření budou nařízena i na plánovaný Den otevřených dveří ve zrekonstruované Základní škole Komenského na Závodí. Ten by se měl uskutečnit 11. září od 14 do 16 hodin. „Trasu prohlídky přesně vymezíme tak, aby účastníci nepřišli do styku s dětmi v družině. Po ukončení budou navštívené prostory vydezinfikovány a vzduch ozdraven pomocí ionizátoru,“ podotkla Soňa Chalupová.