Tuto povinnost rodičům uložila novela školského zákona, která nabyla účinnost začátkem roku. Nový školský zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání pro všechny děti od pěti let až do zahájení povinné školní docházky.

Město Beroun v souvislosti s novelou školského zákona vydalo obecně závaznou vyhlášku, jíž stanovilo školské obvody spádových mateřských škol, které zřizuje na svém území. Zápisy do berounských mateřinek se uskutečnily v květnu.

„V současné době evidujeme celkem devatenáct dětí s trvalým pobytem ve městě, které nenastoupily do mateřské školy. Podle novely zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jsou rodiče povinni přihlásit své potomky k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřské školy právě ve svém spádovém obvodu, popřípadě tuto spádovou mateřskou školu informovat o tom, že dítě plní povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, například navštěvuje jinou mateřskou školu nebo se bude individuálně vzdělávat doma,“ řekla Deníku k celé problematice mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. 

Oznámení měli rodiče učinit nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku.

A jaké postihy rodiče předškoláků, kteří novou zákonnou povinnost ignorovali, čekají?

„Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, který projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Za tento přestupek jim lze uložit pokutu až do výše pěti tisíc korun. Nyní proto náš odbor školství a volnočasových aktivit na tuto povinnost rodiče dětí upozorní a bude požadovat vysvětlení, proč jejich děti do mateřské školy nenastoupily,“ uvedla mluvčí Jitka Soukupová.

K zavedení povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky došlo od 1. září. Je tedy možné, i když málo pravděpodobné, že o něm rodiče nevědí. Mohli se však také odstěhovat, případně navštěvují některou ze soukromých mateřských škol.

V mateřských školách se jich nedočkali. Zdroj: Deník

„To vše bude předmětem zjišťování,“ poznamenala Jitka Soukupová.Beroun má v současné době šest spádových mateřských škol. Jejich celková kapacita je 718 dětí.

Mateřská škola Pod Homolkou pojme až 165 dětí. Nabízí výuku anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu a klavír, pohybový, pěvecký i výtvarný kroužek.

Mateřská škola při 2. základní škole v Preislerově ulici má kapacitu 88 dětí. Letos měla na základě obvodů spádových mateřských škol přijmout daný počet předškoláků. Nenastoupilo jich šest.

„Z městského úřadu jsme dostali seznam dětí, které k nám měly letos nastoupit. Všechny děti předškolního věku jsem si sama osobně obcházela. Chtěla jsem mít jistotu, že k nám nastoupí. Některé k nám už chodí déle, u dalších jsem zjistila, že chodí už delší dobu do jiných mateřských škol v Berouně. Na jedné adrese, kterou jsem dostala, holčička, která k nám měla nastoupit, nikdy nebydlela,“ vysvětlila vedoucí učitelka mateřské školy při 2. základní škole Beroun Blanka Nedorostová.